obrazki4a

Język angielski – Wczesne nauczanie języka angielskiego zgodne jest z ogólnoeuropejskimi tendencjami obniżania wieku rozpoczęcia nauki języka obcego. Podczas zajęć stosowane są różnorodne techniki, metody oraz narzędzia poznawcze, co pozwala na naukę języka wszystkimi zmysłami poprzez działanie. Staramy się aby pierwsze kontakty z językiem obcym były związane z przyjemnymi doświadczeniami oraz wspaniałą zabawą. Zajęcia z języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu.

Metoda Dobrego Startu – Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. Zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu.

obrazki4b

Dogoterapia – jest to terapia kontaktowa z udziałem psa, wspomagająca proces nauczania i rehabilitacji. Kontakt z łagodnym, ufnym zwierzęciem, otwartym na innych, pomaga otworzyć się człowiekowi. Zajęcia pomagają w odzyskaniu pogody ducha i chęci do walki. Dogoterapia pozwala przełamać lęk przed czworonogiem i pogłębiać kontakt poprzez podchodzenie do niego, głaskanie i przytulanie się. Dzieci mają szansę udoskonalenia umiejętności motorycznych, poprzez obserwowanie czynności wykonywanych przez zwierzę i naśladowanie ich. Podczas zajęć prowadzonych w przedszkolu dzieci mogą stopniowo zapoznawać się z psem, jego zwyczajami, jedzeniem czy nawykami. Kontakt z psem to przy okazji nauka samodzielności poprzez stwarzanie dziecku możliwości samodzielnego wywiązywania się z działań podejmowanych wobec pupila, np. karmienie, prowadzenie na smyczy, a także czynności pielęgnacyjnych, jak wycieranie pyska i czesanie. Zajęcia z udziałem psa odbywają się 2 razy w miesiącu.

Gimnastyka – Wychowanie fizyczne w przedszkolu ma szczególne znaczenie ponieważ związane jest z wszechstronnym rozwojem. Rozwój sił fizycznych, aktywności, wytrzymałość idzie w parze z rozwojem dyscypliny i śmiałości dziecka. Te cechy zaczynamy rozwijać od najwcześniejszych lat. Dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w okresie, w którym zachodzą ważne procesy rozwojowe, dlatego wychowanie fizyczne, zwane zdrowotnym, ma duże znaczenie. Systematycznie i celowo prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą takie cechy motoryczne jak szybkość, siłę, zwinność i wytrzymałość. Kształtują jednocześnie ogólną sprawność ruchową. Zajęcia gimnastyczne prowadzone w warunkach przystosowanych do tego rodzaju zajęć, rozbudzają u dziecka potrzebę ruchu i mamy nadzieję, że w przyszłości potrzebę regularnego uprawiania sportu. Gimnastyka prowadzona jest 1 raz w tygodniu.

obrazki4c

Rytmika – Jest to wszechstronna metoda słuchowo – ruchowa, ściśle powiązana z muzyką, a pierwszym etapem jej kształcenia jest wyrobienie u uczniów koordynacji słuchowo – ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe. Dzieci poznają cechy dźwięków: ich wysokość, czas trwania. Podczas zajęć wychowankowie nabywają umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa, metrum itp. Dzieci uczą się piosenek, rytmicznych wierszyków i prostych kroków tanecznych. Zajęcia pozwalają im na radosne i ekspresyjne wyrażanie muzyki ruchem. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu.

zajęcia dodatkowe